Reizen

Eloy BGM Everwijn

Mijn eerste reis voerde mij van mijn geboortehuis naar de H. Barbarakerk. Het was bij ons katholieken de gewoonte dat een pasgeborene zo snel mogelijk nadat hij was gebaard werd gedoopt. Die doop was nodig om in de hemel te komen. Als ik dood was gegaan zonder die doop, zou ik in het Voorgeborchte terecht zijn gekomen. Daar zou ik wel gelukzalig zijn, maar het aanschouwen van God zou mij ontzegd zijn. Dat had ik waarschijnlijk geen probleem gevonden, maar mijn ouders en de toenmalige geestelijkheid dachten daar anders over.

Evenwicht

Eloy BGM Everwijn

Er zijn een hoop vormen van nobel gedrag: oude vrouwtjes of mannetjes helpen oversteken, niet roken in de buurt van een astmapatiënt,  je voor Wilders werpen als hij wordt beschoten, iemand voor laten gaan in de rij bij de kassa omdat de ander maar één product heeft en jij drie, van de vele miljarden die je verdiend hebt door de mensen een inferieur product aan te smeren er een paar aan de ebolabestrijding doneren, de vuilniszak van de invalide buurvrouw naar de container brengen, dit jaar eens geen vuurwerk kopen en het afschieten van een ongelovige. Ik noem er maar een paar die me direct te binnen schieten.

Multidoortje

Ikzelf ben een behoorlijk multitalent: ik schrijf, speel basklarinet, kan ondersteboven lezen en heel snel onzin detecteren. Bijvoorbeeld. Naar mijn onbescheiden mening doe ik dat beter dan het landelijk gemiddelde. Maar het schijnt dat ik behoor tot een groep die veel problemen heeft. Ik las een boek van ene Jan Groethuijs, Het drama van de multipotentiëlen, waarin hij het opneemt voor gevallen zoals ik. Wij zijn outcast, omdat we slecht begrepen worden.

Meerledigewoordensamenstellingenverzameling

Karel werkte als korte- en middellangetermijnstrategiecoördinator op een bredeschoolcomplex. Hij had het daar erg naar zijn zin. Hij moest bijvoorbeeld de buitenschoolseopvangactiviteitenontwerpers aansturen en dat lieten deze bovenmodaalverdieners zich graag aanleunen. De school was inderdaad heel breed.

Kind of kat

Zoë Oorda-van Omst

In onze serie “Moeilijke keuzes in het leven van alledag” behandelen we vandaag de kat-kindkeuze. Wij mensen hebben er behoefte aan om voor een levend wezen te zorgen. Dat geeft ons een goed gevoel. Als dat zorgen ook gepaard gaat met lichamelijk contact zal dat hoog scoren op ons welzijnsgehalte. Kind of kat dus, omdat de tijd van zorgen voor deze twee wezens ongeveer hetzelfde is. Voor een kind achttien jaar en voor een kat zestien. Vergelijkbaar dus.

Stereotypen

Eloy BGM Everwijn

‘For the most part, we do not first see, and then define; we define first and then see…’ Walter Lippmann, 1922, Public Opinion.

In de jaren zeventig kwam de mode op dat mannen een oorbel gingen dragen. Eén. Ik zat toen op de Sociale Akademie, een mens doet soms rare dingen, en een klasgenoot kwam met het volgende verhaal. Het was november. Haar dochter moest op school een tekening maken van Sinterklaas en Zwarte Piet. Het meisje kwam huilend thuis. De juf had gezegd dat Zwarte Piet twee oorbellen moest hebben, terwijl het meisje zeker wist dat Zwarte Piet een man was en daarom maar één oorbel droeg.

Geleende vrienden

Eloy BGM Everwijn

Een enkele keer worden er in de kranten die ik lees detectives, thrillers en politieromans gerecenseerd. Die noemt men in de literatuurwetenschappen triviaallectuur, hetgeen betekent dat een intelligent mens er niet teveel aandacht aan moet besteden. Denk ik dat zo’n boek iets voor mij is, dan schrijf ik de schrijver plus titel op een papiertje dat ik in mijn portemonnee stop, opdat ik in de bibliotheek een fijn nieuw boek kan lenen. Zo heb ik vrijwel alle vertaalde boeken gelezen van Harlan Coben waarin ene Myron Bolitar de hoofdrol speelt. Voor een speurder heeft hij het onwaarschijnlijke beroep van sportmakelaar.

Mannen

Het is bekend dat vrouwen niet deugen, maar mannen kunnen er ook wat van. Met mijn laatste vriendje heb ik het uitgemaakt omdat hij zo nodig zijn baard tot aan zijn tepels wilde laten groeien. Op zich kan dat wel, maar dan moet je dat haar op je kop ook een beetje laten groeien. Maar bij hem zat dat zodanig dat hij alleen een soort kuifje had. En een snor vond hij dan weer niet nodig. Dat gaat er dan echt heel raar uitzien. En dan moest hij elke week naar de kapper, naar zo’n teramoderne knipsoos, waar alleen mannen mogen komen, omdat ze zo nodig onder elkaar willen zijn. Maar dus kon ik niet ingrijpen en ik houd niet van onmacht. En tenslotte moet ík er de hele tijd naar kijken.

Sodeknetter

Eloy BGM Everwijn

Door omstandigheden kijk ik tegenwoordig vaak televisie. En dan is het haast onvermijdelijk dat je wel eens wat reclame meeneemt. En daar hoor ik de onnavolgbare stem van Peer Mascini die bij een wijnvoordeelspot uitroept: ‘Sodeknetter, wat voordelig!’
Dit raakt mij. Ik word er vrolijk van. Sodeknetter is een koesterwoord. Knetter op zich is al fijn. Het kan verwijzen naar een ratelende scheet, het menselijke hoofd (kale knetter) en naar gekte.

Oudemannenpraat

Eloy BGM Everwijn

Ik ben nu vijfenzestig jaar. Op het moment dat ik dit schrijf, duurt het nog twee weken dat ik mijn AOW krijg. 65 was vroeger een magisch getal. Nu is door de nieuwste ontwikkelingen in de pensioengedachte deze prachtige leeftijd om zeep geholpen. Twee maanden later na mijn verjaardag kan ik pas van Drees trekken. U moet ook al heel oud zijn als u deze uitdrukking begrijpt.

Advocatus diaboli

Eloy BGM Everwijn

Zoals misschien bekend is de combinatie van een willekeurige baas en schrijver dezes als ondergeschikte een heilloze. Dat komt door mijn slechte karakter, daar ben ik ruim in. Nooit de anderen de schuld geven, dan neem je jezelf niet serieus. Ik heb een door een bevoegde psycholoog geäutoriseerd autoriteitscomplex. Dat is heel zielig natuurlijk, maar je kunt er heel gelukkig oud mee worden.

Spontaan & Co

Eloy BGM Everwijn

Ik stelde eens een nieuwe vriendin voor aan mijn moeder. Mijn moeder stak niet haar hand uit, maar probeerde het arme kind spontaan te omhelzen. Mijn vriendin sprong ongeveer een halve meter achteruit. De ene spontaneïteit roept de ander op.

Spontaneïteit is het zusje van oprechtheid. En van dit zusterpaar wordt in ruime kring gehouden.

Onsympathiek

Mijn tante lag laatst in het ziekenhuis voor iets dat ik u niet ga vertellen. Het is een aardige tante, die mij vroeger liet winnen bij Scrabble. Dan kan je geen slecht mens zijn. Mijn tante lag in een tweepersoonskamer. De muur tegenover haar was ruimschoots beplakt met allerhande kaarten, die behalve van slechte smaak ook zeer getuigden van sympathie voor mijn tante. Ze heeft vast meer mensen met spelletjes laten winnen. We kletsten wat over scherpe kattennagels en andere wereldproblematiek.

Zakken

Eloy BGM Everwijn

Ik ben een zakkenfreak. Op extreme momenten heb ik zo’n vijftig zakken aan mijn lijf hangen. Vroeger had ik een zogenaamde journalistentas. Dat is zo’n tas voor onzekere mensen, die verwachten dat er een hoop ongemak onderweg moet worden opgelost. Fietsenbandenplakset, verbandwaren, proviand, aantekenboek met pennen, tabak met veel vloeitjes, boeken, steeksleutels et cetera. Ik kreeg er soms een ontwrichte schouder van en ik stapte over op het mouwloze jack met zakken.

Pluralia tantum

Ik was laatst met een paar mensen voor een dronken weekje in de Ardennen. Het is vrijwel altijd slecht weer daar, dus de beste manier om te overleven is genotsmiddelen gebruiken. In zo’n roes overviel mij het verpletterende inzicht dat er geen één Arden was. Je schijnt te kunnen zeggen: kijk daar is een Alp, maar je zegt niet dat de ene Arden hoger is dan de andere. De Ardenners zelf zullen wel een plaatselijke naam hebben voor elke zich onderscheidende verhoging. Maar echte bergen zijn het niet en in het Frans is het gewoon enkelvoud Ardenne.