U bent hierHome / Missive

Missive


omslag Missive is een tijdschrift voor Kunsten en Weten­schappen, uitgegeven door het Tukker & Everwijn Instituut. Het verschijnt vijf maal per jaar. In puntige artikelen wordt de visie van het Instituut op de wereld uiteengezet. De behandeling van de diverse onderwerpen is te gebruiken als gespreksstof op saaie verjaardagen. Ook als lesmateriaal zijn de artikelen uitmuntend geschikt. Helaas is enige kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk.

Een meer dan uitgebreid voorproefje van het blad krijgt u op deze website.

U kunt zich abonneren op de Missive door minimaal € 15,- te storten op girorekening 9472413 t.n.v. Tukker/Everwijn, Rotterdam onder vermelding van 'Abonnement Missive'.

Belangstelling?
Stuur ons een en de rest volgt vanzelf.

Tags