U bent hierHome / Bestuur

Bestuur


Het bestuur van de stichting Tukker en Everwijn Instituut bestaat uit: José Timmerman: voorzitter; Hans Rombouts, secretaris; Joke de Brieder, penningmeester

Het Instituut is een Culturele ANBI
 
De Stichting Tukker & Everwijn Instituut staat bij de Belastingdienst geregistreerd als cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI).
In verband daarmee plaatst de stichting hierbij de volgende gegevens op de openbare website:
 
-         Naam
Stichting Tukker & Everwijn Instituut
 
-         Het RSIN-nummer
812053898
 
-         De contactgegevens
 
Het secretariaat van de stichting is gevestigd:
Nieuwe Binnenweg 290b
3021 GT Rotterdam
tel.: 010 4772526
 
-         De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur bestaat uit drie personen. De bestuursvergaderingen worden zoveel mogelijk bijgewoond door de directeur en de adjunct-directeur.
Voorzitter                    Joke de Brieder
Secretaris                   Hans Rombouts
Penningmeester         Albert Jan Schouten
 
-         Het beloningsbeleid
Het instituut kent geen betaalde medewerkers
 
-         De doelstelling en het beleidsplan
De stichting stelt zich ten doel het gesprek tussen individuen te bevorderen met artistieke, intellectuele en sociale middelen. Voor het beleidsplan wordt verwezen naar ‘Stellingen’ op deze site.
  
-         Financiële verantwoording
2012:          Inkomsten € 2.873,35
                   Uitgaven    € 3.588,14
2013:          Inkomsten € 3.046,46
                   Uitgaven    € 3.121,77
2014           Inkomsten € 2.884,14
                   Uitgaven    € 4.468,34
Tags